Wednesday, April 5, 2017

45.000/10% MOLOO IRON ORE IN BULK 10PCT MOLOO

45.000/10% MOLOO IRON ORE IN BULK 10PCT MOLOO
REDI/NANTONG OR JIANGYIN YANGZI RIVER CHINA
21-30 APRIL
8000 C / 10000 C