Saturday, January 30, 2016

4000 mts of ferroalloys in bulk, stw=dwt, incl imo 4.3 un 1408ttl 4000 mts of ferroalloys in bulk, stw=dwt, incl imo 4.3 un 1408
Ilyichevsk / Hereke + Iskenderun (two disch piers)
10-12.02.2016
1000/1000 each pier


need App B